Velkommen

Velkommen til et af Danmarks mest velrenommerede advokatfirmaer

Vi er et aktivt team af højt kvalificerede forsvarsadvokater, der yder vores klienter et professionelt, effektivt og grundigt forsvar i alle typer af straffesager. Vores advokater er til rådighed i hele landet fra politiet får mistanke og indtil sagen afsluttes, og uanset om sagen verserer ved byret, landsret eller Højesteret.

Vi prioriterer et kompetent og stærkt team af advokater med personlighed og indlevelse, og vi garanterer en respektfuld og personlig rådgivning, der er uafhængig af andre interesser.

Vores advokater lægger vægt på en fortrolig og konstruktiv dialog under hele sagsforløbet, fordi vi tror på, at et solidt kendskab til sagen er helt afgørende for det bedste udfald.

Fælles for os alle er vores engagement og interesse for strafferetten, og vi udgør både sammen og hver for sig en stærk og kyndig modspiller til anklagemyndigheden.

Valg af forsvarer

Valg af forsvarer

Du bestemmer selv, hvem der skal forsvare dig, og du har altid ret til at bede om en anden advokat end den advokat, retten har beskikket for dig. Hvis du er sigtet eller tiltalt i en straffesag, kan du derfor frit vælge, hvilken advokat du ønsker som din forsvarer. Er du anholdt eller varetægtsfængslet, kan du fortælle politiet eller fængselspersonalet, hvilken forsvarer du ønsker.

Alle forsvarsadvokaters salær fastsættes af retten efter faste takster, og derfor er det ikke dyrere at vælge os. Du er meget velkommen til at skrive eller ringe til os for at høre nærmere, det koster ikke noget og er helt uforpligtende. Du finder de enkelte advokaters kontaktoplysninger nedenfor.

Udlændingeret

Udlændingeret

Vi tilbyder specialiseret rådgivning vedrørende alle typer af opholdstilladelse i Danmark, og vi har mere end 13 års erfaring med udlændingeområdet.

Du er altid velkommen til at kontakte os telefonisk og aftale et møde, hvor vi kan have en kort og uforpligtende snak om dine muligheder. Det koster ikke noget.

Såfremt vi herefter vurderer, at vi kan hjælpe dig, aftaler vi det nærmere forløb umiddelbart efter mødet.

Bemærk, at vi som udgangspunkt ikke tager sager, hvor vi vurderer, at der ikke er en vis mulighed for at få opholdstilladelse. Vi er af den opfattelse, at det er etisk uforsvarligt at iværksætte ansøgningsprocessen med omkostninger for dig til følge, såfremt du med sikkerhed ikke får medhold i ansøgningen.

Prisen for vores bistand aftales individuelt, og den afhænger af sagens karakter.

Kontakt advokat Peter Kragh (tlf. 24949094) eller BA jur. Nadia Samina Kitir (tlf. 53849094), hvis du har spørgsmål om udlændingeområdet.


Kontaktoplysninger
Store Strandstræde 21, 1.
1255 København K
T   +45 3312 4611
E  info@stagetorn.dk