Mette Maria Lorentzen

Advokat (L)
Med en fortid som anklager i både Københavns Politi, Statsadvokaten og Rigsadvokaten har Mette betydelig erfaring med behandling af alle typer straffesager uanset størrelse og art i både by- og landsretten, ligesom hun har et indgående kendskab til politiets og anklagemyndighedens arbejdsmetoder. Mette har desuden undervist i strafferet på politiskolen.

Mette er vant til tilbundsgående juridisk analyse og til altid at være opdateret på de seneste lovændringer og retspraksis. Hun er kendetegnet ved at være velforberedt, engageret og grundig i sit arbejde, og hun lægger vægt på tilgængelighed for både klienten og de pårørende.

Ud over straffesager beskæftiger Mette sig tillige med sager i Ungdomskriminalitetsnævnet.