Snorre Andreas Kehler

Advokat (L)
Advokat Snorre Andreas Kehler har siden han blev advokat i 2010 arbejdet som procesadvokat med møderet for landsret, og har bistået klienter i alle former for straffesager, herunder også bistået klienter i sager om økonomisk kriminalitet. Snorre har sideløbende hermed beskæftiget sig indgående med civile retssager, og har blandt andet været involveret i en række store retssager om virksomhedsledelsers erstatningsansvar.

Snorre varetager også klienters interesser i sager om blandt andet konkurskarantæne, og har været bisidder for klienter i en række undersøgelseskommissioner og advokatundersøgelser (Farum Kommissionen, Skattesagskommissionen, Tibetkommissionen).

Snorre har betydelig proceserfaring, og kan derfor – med afsæt i strategiske og bevismæssige overvejelser – skabe det bedst mulige resultat for klienten.