Snorre Andreas Kehler

Advokat (L)
Advokat Snorre Andreas Kehler bistår klienter i alle former for straffesager – eksempelvis sager om vold, drab, skydevåben, narkotika, samt sager om økonomisk kriminalitet.

Med sin erfaring inden for en række forskellige juridiske discipliner – kombineret med en omfattende retssagserfaring i både straffesager og civile sager – kan Snorre ikke blot yde et stærkt forsvar i retten, men kan også lægge den korrekte strategi i forbindelse med eksempelvis afhøring hos politiet.

Snorre varetager også klienters interesser i sager om blandt andet konkurskarantæne, og har været bisidder for klienter i en række undersøgelseskommissioner og advokatundersøgelser, ligesom Snorre rådgiver inden for ansættelses- og arbejdsret.

Snorre lægger vægt på at yde helhedsorienteret rådgivning, herunder rådgive om forhold der udspringer af en straffesag – eksempelvis reglerne om prøveløsladelse – og han lægger vægt på at være tilgængelig for både klient og pårørende uanset tidspunkt.

Med udgangspunkt i sin brede erfaring kan Snorre – med afsæt i strategiske og bevismæssige overvejelser – derfor skabe det bedst mulige resultat for klienten.